Термін викладання дисципліни – 1 семестр.

Дисципліна викладається у першому семестрі 2-го року навчання для студентів заочної скороченої форми навчання спеціальностей "Локомотиви і локомотивне господарство" та "Вагони і вагонне господарство". Вид контролю: виконання  контрольної роботи, іспит.