Механіко-енергетичний факультет, кафедра вагонів;

Факультет управління процесами перевезень

Лиманська філія 

Навчальна дисципліна: ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ (РОЗДІЛ ВАГОНИ),заочна форма навчання, гр. 1,2  ІІ-ОПУТс

освітній рівень перший (бакалавр)  галузь знань  27  Транспорт

спеціальність (напрям підготовки)  275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

спеціалізація (освітня програма):

-організація перевезень і управління на транспорті


Окремий розділ загальної дисципліни вивчає конструкційні особливості залізничних вантажних та пасажирських вагонів, а також їх експлуатації на залізницях України та країн широкої колії, тобто 1520мм і європейської - 1435мм.

Викладач к.т.н., доцент Візняк Руслан Іванович

Ідентифікатор персональної конференції в Zoom - 759 311 8162

Код доступу (пароль) - 106 001

згідно до діючого розкладу занять у Лиманській філії.

 viznyakruslan1977@gmail.comviznyakruslan@kart.edu.ua