Освітній рівень  перший (бакалавр)

Галузь знань  

Спеціальність 275 Транспортні технлогії

Освітні програми: 

Мета курсу: Розкрити  студентам практичне застосування теорії технічних дисціплин при їх роботі на Укрзалізниці.
кількість годин - 4/4
Викладач: В.В. Гладиков