Освітній рівень  перший (бакалавр)

Галузь знань  27 Транспорт

Спеціальність 275 Транспортні технолонії

Мета курсу: ознайомити студентів з основними напрямками економії при роботі на Укрзалізниці.

кількість годин - 4/2
Викладач: В.В.Гладиков