Освітній рівень  перший (бакалавр)

Галузь знань  27 Транспорт

Спеціальність 273 Рухомий склад залізниць

Мета курсу ознайомити студентів з основними поняттями та законами електромагнітних явищ, навчити студентів аналізувати явища в електричних і магнітних колах постійного та змінного струмів.

кількість годин - 6/4/4
Викладач: В.В.Гладиков