Освітній рівень  перший (бакалавр)

Галузь знань  27 Транспорт

Спеціальність 141 Електромеханіка

Мета курсу: ознайомити студентів з основними засобами  та методами застосування метрологіі в електромагнітній галузі, навчити студентів вимірювати параметри електричних і магнітних мереж постійного та змінного струмів.

Кількість годин - 12/8/8

Викладач: В.В. Гладиков