Головна мета викладання дисципліни “Інформаційні системи та технології” у стінах нашого університету − це підготувати студентів до свідомого та ефективного застосування інформаційних систем у своїй майбутній фаховій діяльності.
Термін викладання дисципліни – 1 семестр.
Дисципліна викладається у першому семестрі 3-го року навчання для студентів заочної скороченої форми навчання спеціальності «Організація перевезень і управління на транспорті» (ОПУТс). Вид контролю: виконання контрольних робот, іспит.
Лектор:
Яровий Роман Олександрович, кандидат технічних наук, ст. викладач