Гідравліка – прикладна наука, яка вивчає закони рівноваги і механічного руху рідини і розробляє на основі теорії і експерименту способи використання цих законів для розв’язання різних задач інженерної практики. Гідропривод - це агрегат для надання руху машинам і механізмам за допомогою рідини.