Метою курсу «Локомотивні експлуатаційні матеріали»   є професійна підготовка фахівців, які мають уявлення о сортах та марках палив, олив та інших матеріалів, що використаються при експлуатації локомотивів та високошвидкісного рухомого складу, методах  визначення експлуатаційних властивостей палив, олив, охолоджуваної рідини дизеля, піску, методах та обладнанні для відновлення робочих властивостей моторних олив, принципи раціонального розміщення ремонтних ділянок та розміщення технологічного обладнання в них відповідно до характеру майбутньої роботи студента на конкретному підприємстві.

Завдання вивчення дисципліни «Локомотивні експлуатаційні матеріали» є вивчення хімотології дизельних палив, моторних олив та мастил, властивостей води для систем охолодження дизелів тепловозів та високошвидкісного рухомого складу, піску, лакофарбових та полімерних матеріалів, що дозволяє розробити заходи по зменшенню їх витрат та раціональному використанню. Вивчення причин зниження паливної економічності дизелів тепловозів під час експлуатації та методів ії покращання.

Тривалість курсу 1 семестр

Кількість годин-10/4/0

Лектор:
Яровий Роман Олександрович, кандидат технічних наук, ст. викладач