Метою навчального процесу є підготовка фахівців, які мають навички постановки математичних задач, розроблення алгоритмів та програмування з використанням мов програмування високого рівня. Курс базується на знаннях, отриманих при вивченні інформатики, вищої математики, фізики у середній школі, технікумі або коледжі, та є базовим для вивчення у подальшому дисципліни «Математичні методи та моделі» та спеціальних дисциплін, за допомогою яких студенти навчаються методів проектування, організації та моделювання систем управління устаткуванням та інших систем і приладів, що потребують здійснення розрахунків з використанням засобів обчислювальної техніки при дослідженнях.

Тривалість курсу 1 семестр

Кількість годин-6/0/6

Лектор:
Яровий Роман Олександрович, кандидат технічних наук, ст. викладач