Метою курсу є  викладеня теоретико-методологічних та технологічних основ теорії та практики наукової діяльності у вищому навчальному закладі, розглянути сутність науки, її структура в сфері суспільства на сучасному етапі його розвитку; висвітленя технології наукової діяльності. Навести методи аналізу сучасних знань та методику проектування науково-педагогічної діяльності; форми її організації та розвитку у вищій школі України, що ступила на шлях до глобалізації освітньої діяльності зі збереження національних традицій.

Тривалість курсу 1 семестр

Кількість годин-4/2/0

Лектор:
Яровий Роман Олександрович, кандидат технічних наук, ст. викладач