Метою викладання навчальної дисципліни «Енергетичне обладнання рухомого складу» є фундаментальна професійна підготовка в складі інших базових дисциплін циклу призначена для формування у випускника загальнокультурних, професійних компетенцій, які сприяють вирішенню професійних завдань відповідно до виді, на основі вивчення будови локомотивних двигунів внутрішнього згоряння, принципів їх роботи і характеристик, а також питань грамотного технічного обслуговування і ремонту локомотивних енергетичних установок та енергетичних установок рухомого складу.

Тривалість курсу 1 семестр

освітній рівень - бакалавр; 

спеціальність 273 "Залізничний транспорт"; 

ОПП "Локомотиви та локомотивне господарство", "Високошвидкісний рухомий склад"

Кількість годин-4/2/2

Лектор:
Яровий Роман Олександрович, кандидат технічних наук, ст. викладач